17 Ekim 2010 Pazar

Bir Adım Öne Çıkan Alıntılar/ım 2

Aşk sözkonusu olduğunda, sahiplenme, iktidar, kaynaşma ve düş kırıklığı, Mahşerin Dört Atlısı'dır.
                                 Zygmunt Bauman, Akışkan Aşk, s.17

Aşk,  başka kavramlara yaslanmaksızın kendisini tanımlamamıza  izin vermez. Böylece onu tanımlarken aslında hep başka bir şeyi/şeyleri tanımlamış oluruz.   Bu açıklamaları yaparken aşkı değil de "gizemli olma"yı açıklamış olmak gibi.
Ek Bilgi: Bir Adım Öne Çıkan Alıntılar/ım, bir kitabı ya da yazıyı okurken altını çizdiğimiz ama genellikle okuduğumuz metinden bağımsız olarak düşünmek istediğimiz alıntıları somut biçimde özgürleştirmek, onları bağlamlarından biraz da olsa uzaklaştırabilmek için seçtiğim bir yol...

EV SAHİBİ İLE KONUK OLMANIN DAYANILMAZ AYNILIĞI: MELİH CEVDET ANDAY “YARIN BAŞKA KORUDA”

                                “Bir evin resmi içerden de yapılabilir. Bu bir seçme işidir. Kimi dışardan sever, kimi içerden.” M.C. A...