13 Mart 2011 Pazar

Yazmak Özgürlüktür! Blog yazısı nedir?

Bir yıldır özellikle geceleri klavyenin başına geçip blog yazısı yazıyorum. Gelip geçici bir heves olacağını sandığım bu eylem giderek bir işe, bir sorumluluğa dönüştü. Bu yazıları kendi kendime yazıyorum sanırken, her geçen gün yeni okurlarla tanıştım. Dergilerde, gazetelerde dilediğiniz kadar yazı yazamazsınız, bunca yazı yazan insan varken basılı yayın organlarının sizin yazılarınıza sürekli yer vermesi olanaksızdır, anlaşılmazdır, hatta yersizdir. Bu nedenle yazı yazmayı süreğen bir işe dönüştürmüş ya da dönüştürmek isteyen insanların blog yazılarını yayımladıkları blog adreslerinin olması, dolayısıyla kendi söylem evrenlerini oluşturmaları kaçınılmaz olmaktan öte iyi bir fikirdir. Blog yazarı, kendi okurlarını bulur ve ne kadar okuru varsa söylem evrenini o kadar okura ulaştırma şansına erişir.
İnternetin sunduğu özgürlük ortamından doğan "blog yazısı" türü, doğası gereği özgür bir yazı türüdür. Şimdi bir edebiyat doktoru olarak belki de bu yazı türünü ilk kez ben tanımlıyor ve özelliklerini belirliyorumdur:
Blog yazısı: Deneme, günlük, köşe yazısı, eleştiri, öykü gibi çok sayıda yazı türünün özelliklerinden yararlanarak doğmuş, internet yayıncılığının kaynaklık ettiği bir yazı türüdür. Doğası gereği özgür bir yazı türü olan blog yazılarının özellikleri şunlardır:
1- Düzenli ya da düzensiz aralıklarla yazılabilir.
2- Her konu üzerine yazılabilir.
3- Blog yazısı yoruma açıktır, okur yazı üzerine düşüncesini belirtebilir.
4-Blog yazılarına fotoğraf, resim ya da video eklenebilir.
5-Yazıların uzunluğu yazarca belirlenir, uzunluk sınırlaması yoktur.
6-Yazar içten ya da nesnel olmayı seçebilir.
7- Başlık kullanmak zorunluğu yoktur.
8- Blog yazıları bir blog adresinde toplanır; bu yazılar bir bütün olarak yazarın biçemi üzerine bir fikir verse de blog adresinde yer alan blog yazılarının aynı bakış açısıyla ve aynı biçemle yazılması beklenmemelidir.
9- Blog adresinde yazar, farklı bölümler, başlıklar açabilir; böylece birbirinden farklı türlere eğilimli yazılarını aynı başlık altında ya da bölümde toplayabilir.

10- Blog yazıları bir uzmanlık gerektirmez; ancak yazar blog yazılarında uzmanı olduğu konular üzerine yazmayı seçebilir.

11- Blog yazarı kimliğini açıklamak zorunda değildir.
12-Blog yazarları kendi kültür, uğraş dünyalarına odaklıdırlar, birbirleri ile sert tartışmalara girmezler; aksine beğendikleri blog yazarlarını okuyup izlerler.
13-İçeriğini blog yazılarının oluşturduğu blog adresleri web adresleri gibi yasal yolla satın alınamaz; bu nedenle blog adresinin kapatılması durumunda bu yazılara ve adrese ulaşıma son verilebilir.
Son maddeyi dışarıda bırakırsak, yukarıda sayılan özellikleriyle blog yazıları özgür yazılardır. Bireysel ve özgürce düşüncenin yayılması, saygı görmesi, dolaşıma girmesi bağlamında blog yazıları önemlidir. Bağımsız bir yazılı basın düzlemi olarak görebileceğimiz blog adresleri, basılı gazete ve dergilerde sunulan yazarlara birer seçenek olarak görülmelidir. Nitelikli ve niteliksiz oluşlarına ancak okurların karar verebileceği bu alanlar, bu denli savunmasız bırakılmamalıdır. Yasal düzenlemelere aykırı kimi blog adresleri nedeniyle diğer blog adreslerine ulaşılaşımın engellenmesi kabul edilir değildir. Bu tutum olsa olsa blog adreslerinin özgür düşünce dolaşım gücünü görmezden geliş, önemsemeyiştir.
Yazmak özgürlüktür!

AŞK MI ÖZGÜRLÜK MÜ DAHA GÜZEL? AYLA KUTLU/HOŞÇA KAL UMUT

Bu yazı daha önce Roman Kahramanları dergisinin 2020/42. sayısında yayımlanmıştır.    Tamar Kvesitadze: Man and Woman (Kinestetik Heykel-Gür...